O mechu

Sobí mech (Finský, Norský, Alpský)

Sobí mech je stabilizovaný produkt, což v praxi znamená, že je z biologického hlediska neživý. Mech se nerozrůstá a nepotřebuje speciální zacházení. Nepotřebuje speciální podklad. Není nutné jej zalévat.

Stabilizace znamená, že byl preparován speciálním roztokem glycerinu, chloridu hořečnatého a silikonů, díky čemuž si zachovává svůj vzhled a hebkost po mnoho let.

Stejně jako každý stabilizovaný produkt je i sobí mech barvený. Obvykle barvivy na vodní bázi, což znamená, že barviva se mohou přenášet na jiné povrchy; mohou zabarvit ruce. I přes barvení se mohou odstíny jednotlivých šarží lišit v závislosti na tom, v jakém období růstu byl mech sklizen.

Mech je přírodní produkt. Nejedná se o umělý plastový výrobek; je ručně sbírán ve finských lesích a následně podroben procesu stabilizace. To znamená, že každý trs mechu je jiný. Některé jsou větší nebo menší, vyzrálejší a méně vyzrálé. Žádné dva trsy mechu nebudou stejné.

Čištění mechu znamená, že je zbaven živých organismů a větších nečistot, jako jsou větve nebo velké šišky. V mechu se může nacházet jehličí nebo malé šišky.

Podmínky, za kterých lze mech instalovat: mech nesmí být dlouhodobě vystaven vysoké vlhkosti nebo přímému slunečnímu záření. Vlhkost nesmí překročit 80 %. Doporučovaná vlhkost je 40-60 %. Vyhněte se místům se zvýšenou kondenzací vodní páry (např. malým, špatně větraným koupelnám) a přímému slunečnímu záření – přímé sluneční světlo může způsobit vysychání mechu, jeho ztvrdnutí a následně křehkost.

 

Kopečkový mech

Kopečkový mech je stabilizovaný produkt, což v praxi znamená, že je z biologického hlediska neživý. Mech se nerozrůstá a nepotřebuje speciální zacházení. Nepotřebuje speciální podklad. Není nutné jej zalévat.

Proces stabilizace kopečkového mechu se liší od sobího mechu. Po vysušení se mech stabilizuje a barví nástřikem. Podmínky, ve kterých by měl být instalován, se zásadně neliší od podmínek popsaných výše pro sobí mech. U kopečkového mechu není třeba se obávat přesušení instalace. Je citlivější na vysokou vlhkost než na nízkou. V místnostech s vyšší vlhkostí se mech chová jako houba - pohlcuje vlhkost, což může po delším pobytu ve vlhkosti 80 % vést ke vzniku plísní.

Mech plochý, bažinatý

Pokyny jsou stejné jako pro mech kopečkový.

 

Stabilizované rostliny

Rostliny, které prošly procesem stabilizace, pocházejí většinou z plantáží ve Španělsku. V případě zelených rostlin je proces stabilizace založen na jevu kapilarity, tj. na vzlínání kapalin směrem vzhůru.

Čerstvá větvička (kapradí, eukalyptus) se ponoří do roztoku složeného z glycerinu, barviv a živin. Tento roztok způsobí, že rostlina zůstane po dlouhou dobu v nezměněném stavu, aniž by vadla nebo uschla, a barvivo přidané do roztoku jí umožní získat přirozenou zelenou barvu (používají se i barviva jiných barev, např. červená, žlutá).

 Podmínky pro instalaci jsou podobné podmínkám doporučeným pro sobí mech, tj. je třeba dbát na vlhkost a zabránit přímému slunečnímu záření.

 

Jiné užitečné informace

Mech i stabilizované rostliny mohou vylučovat charakteristický zápach. Většina lidí jej považuje za neutrální a po čase se vytratí.

 Každý stabilizovaný výrobek je přírodní, a proto se mohou vyskytnout odchylky v jeho odstínu. Rostliny mohou mít úbytky v množství listů, ne každý kus bude dokonalý, stejně jako ne každá jahoda je sladká a dokonalá!

Záznamy nebyly nalezeny...